นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ
เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
•ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ [3%ต่อ 1 ใบเสร็จ]
•ร้านค้าฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข [02-1537301-4] หรืออีเมล์[info@eastcoast.co.th ]

นโยบายการคืนสินค้า
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้านค้าฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.    กรุณาติดต่อร้านค้าฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน [5]  วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
2.    สินค้าลูกค้าต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์
4.    เมื่อร้านค้าฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ [1] ติดต่อ 02-1537301-4 หรือ Line ID : @ELEGA

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า
•    ร้านค้าฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด ร้านค้าจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)  ผู้จัดทำเว็บไซต์  www.elegathai.com  ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงจัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์  www.elegathai.com

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 

- เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดใน  www.elegathai.com เป็นสมบัติของบริษัท

- ภาพและสี ที่ใช้ใน www.elegathai.com  เป็นภาพที่ได้รับการตกแต่งมาเพื่อการโฆษณา ดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้ากรณีเกิดความผิดเพี้ยนของสีหรือหน้าจอ
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่ใน www.elegathai.com  เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ                                                                                                                                      

- ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่านที่เปิดเผยกับ www.elegathai.com  ทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งมอบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

Powered by MakeWebEasy.com