สาขาเอลลีก้าเฟอร์นิเจอร์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
กรุงเทพฯ
สาขาบางนา                         สาขาบางใหญ่                      
สาขาเดอะวอลค์ เกษตร-นวมินทร์     สาขาเดอะวอลค์ราชพฤกษ์
สาขาชัยพฤกษ์                   

ปริมณฑล

สาขารัตนาธิเบศร์                    สาขารังสิต

 
สาขาเอลลีก้าเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ต่างจังหวัด
สาขาพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สาขาชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สาขาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
สาขาโคราช อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สาขาโคราช-โฮมโปร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สาขาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่